Công ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ và Du Lịch Bầu Trời Xanh
Thứ 5, Ngày 16 tháng 08 năm 2018
Mã tour Điểm đến Số ngày Ngày đi Giá  
 
104579 DU LỊCH MỸ 2018 (11N10Đ) 11 20/12/2018 74,990,000VND Đặt
97352 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - OSAKA (Air Macau) 6 14/12/2018 26,990,000VND Đặt
104579 DU LỊCH MỸ 2018 (11N10Đ) 11 24/11/2018 74,990,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 24/11/2018 19,990,000VND Đặt
104543 PHÁP – MONACO – TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA 12 21/11/2018 75,900,000VND Đặt
97352 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - OSAKA (Air Macau) 6 16/11/2018 26,990,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 08/11/2018 19,990,000VND Đặt
107565 PHÁP – BỈ – HÀ LAN 7 28/10/2018 38,800,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 26/10/2018 19,990,000VND Đặt
104579 DU LỊCH MỸ 2018 (11N10Đ) 11 20/10/2018 74,990,000VND Đặt
97352 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - OSAKA (Air Macau) 6 19/10/2018 26,990,000VND Đặt
104543 PHÁP – MONACO – TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA 12 17/10/2018 75,900,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 13/10/2018 19,990,000VND Đặt
104466 MATXCOVA - ST. PETERSBURG - MATXCOVA 7 11/10/2018 45,900,000VND Đặt
103749 OSAKA – KOBE – KYOTO – NAGOYA – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO 6 09/10/2018 31,990,000VND Đặt
104455 MELBOURNE – CANBERRA – SYDNEY 7 28/09/2018 42,900,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 28/09/2018 19,990,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 27/09/2018 6,390,000VND Đặt
101711 NAGOYA – NARA – KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO 6 23/09/2018 31,990,000VND Đặt
110019 THIÊN ĐƯỜNG BIỂN ĐẢO JEJU 4 22/09/2018 8,990,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 22/09/2018 6,390,000VND Đặt
104579 DU LỊCH MỸ 2018 (11N10Đ) 11 21/09/2018 74,990,000VND Đặt
97352 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - OSAKA (Air Macau) 6 21/09/2018 26,990,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 20/09/2018 6,390,000VND Đặt
104543 PHÁP – MONACO – TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA 12 19/09/2018 75,900,000VND Đặt
107401 ST. PETERSBURG - MATXCOVA (DU THUYỀN NGA 12N11Đ) 12 18/09/2018 66,900,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 15/09/2018 6,390,000VND Đặt
107300 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (VNA) 4 14/09/2018 22,990,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 14/09/2018 19,990,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 13/09/2018 6,390,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 08/09/2018 6,390,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 06/09/2018 6,390,000VND Đặt
107300 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (VNA) 4 31/08/2018 22,990,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 31/08/2018 19,990,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 23/08/2018 6,390,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 23/08/2018 6,490,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 22/08/2018 6,390,000VND Đặt
101711 NAGOYA – NARA – KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO 6 21/08/2018 31,990,000VND Đặt
104458 SYDNEY – CANBERRA 5 21/08/2018 32,990,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 18/08/2018 6,390,000VND Đặt
97352 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - OSAKA (Air Macau) 6 18/08/2018 26,990,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 16/08/2018 6,390,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 16/08/2018 6,490,000VND Đặt
104543 PHÁP – MONACO – TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA 12 15/08/2018 75,900,000VND Đặt
107399 ĐỨC – HÀ LAN – BỈ - PHÁP – THỤY SỸ - Ý (QR) 15 12/08/2018 83,900,000VND Đặt
101711 NAGOYA – NARA – KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO 6 12/08/2018 31,990,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 11/08/2018 6,390,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 10/08/2018 6,390,000VND Đặt
104474 PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC 9 10/08/2018 53,900,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 10/08/2018 19,990,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 09/08/2018 6,390,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 09/08/2018 6,490,000VND Đặt
104464 DU LỊCH ANH QUỐC 2018 7 09/08/2018 51,900,000VND Đặt
104461 ANH - SCOTLAND 9 09/08/2018 65,900,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 04/08/2018 6,390,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 02/08/2018 6,490,000VND Đặt
103749 OSAKA – KOBE – KYOTO – NAGOYA – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO 6 29/07/2018 31,990,000VND Đặt
104544 ATHENS - ĐẢO SANTORINI - ĐẢO MYKONOS 8 28/07/2018 65,900,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 26/07/2018 6,490,000VND Đặt
104468 ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP (9N8Đ - BAY VNA) 9 26/07/2018 53,900,000VND Đặt
107300 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (VNA) 4 23/07/2018 22,990,000VND Đặt
97352 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - OSAKA (Air Macau) 6 20/07/2018 26,990,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 20/07/2018 19,990,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 19/07/2018 6,490,000VND Đặt
104474 PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC 9 19/07/2018 53,900,000VND Đặt
104543 PHÁP – MONACO – TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA 12 16/07/2018 75,900,000VND Đặt
104544 ATHENS - ĐẢO SANTORINI - ĐẢO MYKONOS 8 14/07/2018 65,900,000VND Đặt
104467 MATXCOVA - ST. PETERSBURG - MATXCOVA (9N8Đ) 9 14/07/2018 42,900,000VND Đặt
104579 DU LỊCH MỸ 2018 (11N10Đ) 11 12/07/2018 74,990,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 12/07/2018 6,490,000VND Đặt
104468 ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP (9N8Đ - BAY VNA) 9 12/07/2018 53,900,000VND Đặt
104464 DU LỊCH ANH QUỐC 2018 7 12/07/2018 51,900,000VND Đặt
104466 MATXCOVA - ST. PETERSBURG - MATXCOVA 7 12/07/2018 45,900,000VND Đặt
104461 ANH - SCOTLAND 9 12/07/2018 65,900,000VND Đặt
101711 NAGOYA – NARA – KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO 6 10/07/2018 31,990,000VND Đặt
107300 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (VNA) 4 09/07/2018 22,990,000VND Đặt
104468 ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP (9N8Đ - BAY VNA) 9 09/07/2018 53,900,000VND Đặt
107399 ĐỨC – HÀ LAN – BỈ - PHÁP – THỤY SỸ - Ý (QR) 15 08/07/2018 83,900,000VND Đặt
104467 MATXCOVA - ST. PETERSBURG - MATXCOVA (9N8Đ) 9 07/07/2018 42,900,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 06/07/2018 19,990,000VND Đặt
104544 ATHENS - ĐẢO SANTORINI - ĐẢO MYKONOS 8 05/07/2018 65,900,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 05/07/2018 6,490,000VND Đặt
103749 OSAKA – KOBE – KYOTO – NAGOYA – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO 6 02/07/2018 31,990,000VND Đặt
104467 MATXCOVA - ST. PETERSBURG - MATXCOVA (9N8Đ) 9 30/06/2018 42,900,000VND Đặt
107300 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (VNA) 4 28/06/2018 22,990,000VND Đặt
104579 DU LỊCH MỸ 2018 (11N10Đ) 11 28/06/2018 74,990,000VND Đặt
104544 ATHENS - ĐẢO SANTORINI - ĐẢO MYKONOS 8 28/06/2018 65,900,000VND Đặt
104532 ĐÀ NẴNG – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ – BÀ NÀ – HỘI AN 4 28/06/2018 5,390,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 28/06/2018 6,490,000VND Đặt
107308 MATXCOVA - ST. PETERSBURG (DU THUYỀN NGA) 13 25/06/2018 66,900,000VND Đặt
98025 BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU (AIR MACAU) 8 25/06/2018 13,500,000VND Đặt
101711 NAGOYA – NARA – KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO 6 24/06/2018 31,990,000VND Đặt
104532 ĐÀ NẴNG – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ – BÀ NÀ – HỘI AN 4 23/06/2018 5,390,000VND Đặt
104467 MATXCOVA - ST. PETERSBURG - MATXCOVA (9N8Đ) 9 23/06/2018 42,900,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 22/06/2018 19,990,000VND Đặt
104532 ĐÀ NẴNG – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ – BÀ NÀ – HỘI AN 4 21/06/2018 5,390,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 21/06/2018 6,490,000VND Đặt
104464 DU LỊCH ANH QUỐC 2018 7 21/06/2018 51,900,000VND Đặt
104461 ANH - SCOTLAND 9 21/06/2018 65,900,000VND Đặt
104543 PHÁP – MONACO – TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA 12 19/06/2018 75,900,000VND Đặt
12

Hot tours

Tour theo tuyến điểm

Tour giờ chót

Quốc tế

SEOUL –  NAMI  –  CÔNG VIÊN EVERLAND (CHARTER)

SEOUL – NAMI – CÔNG VIÊN EVERLAND (CHARTER)
Khởi hành : 21 – 26/9/2018
Giá10,390,000 đ

Chi tiết

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU (AIR MACAU)

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU (AIR MACAU)
Khởi hành : 23,30/10; 13/11;11/12/2018
Giá13,500,000 đ

Chi tiết

SEOUL -  NAMI – CÔNG VIÊN EVERLAND (JEJU AIR )

SEOUL - NAMI – CÔNG VIÊN EVERLAND (JEJU AIR )
Khởi hành : 29/8
Giá12,490,000 đ

Chi tiết

TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – PHÙ DUNG TRẤN – THIÊN MÔN SƠN

TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – PHÙ DUNG TRẤN – THIÊN MÔN SƠN
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Giá10,990,000 đ

Chi tiết

TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN –  PHÙ DUNG TRẤN – BẢO PHONG HỒ – THIÊN MÔN SƠN

TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – PHÙ DUNG TRẤN – BẢO PHONG HỒ – THIÊN MÔN SƠN
Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần
Giá11,990,000 đ

Chi tiết

SEOUL - NAMI - EVERLAND (VIETNAM AIRLINES)

SEOUL - NAMI - EVERLAND (VIETNAM AIRLINES)
Khởi hành : 8/8; 18/8; 14/9
Giá12,990,000 đ

Chi tiết

CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG

CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG
Khởi hành: 28/08, 18/09, 23/10
Giá13,900,000 đ

Chi tiết

CÔN MINH – LỆ GIANG – SANGRI-LA

CÔN MINH – LỆ GIANG – SANGRI-LA
Khởi hành: 24/07; 28/08
Giá19,900,000 đ

Chi tiết

TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
Khởi hành : thứ ba hàng tuần
Giá6,990,000 đ

Chi tiết

BẮC KINH

BẮC KINH
Khởi Hành: 5/9; 19/9; 20; 24/10/2018
Giá9,900,000 đ

Chi tiết

THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU – Ô TRẤN

THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU – Ô TRẤN
Khởi hành: 7; 23/9
Giá10,500,000 đ

Chi tiết

YANGON -KYAIKHTIYO-BAGO-GOLDEN ROCK - THỈNH XÁ LỢI

YANGON -KYAIKHTIYO-BAGO-GOLDEN ROCK - THỈNH XÁ LỢI
Khởi hành: thứ 5 hàng tuần
Giá8,900,000 đ

Chi tiết

Tour nội địa

SAPA - FANSIPAN - HÀM RỒNG - CÁT CÁT

SAPA - FANSIPAN - HÀM RỒNG - CÁT CÁT
Khởi hành: hàng ngày
Giá3,690,000 đ

Chi tiết

CAO NGUYÊN MỘC CHÂU

CAO NGUYÊN MỘC CHÂU
Giá1,500,000 đ

Chi tiết

HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC - PÁC BÓ

HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC - PÁC BÓ
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Giá2,200,000 đ

Chi tiết

HẠ LONG (02 NGÀY)

HẠ LONG (02 NGÀY)
Khởi hành: hàng ngày
Giá1,700,000 đ

Chi tiết

HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Giá2,250,000 đ

Chi tiết

HẠ LONG (01 NGÀY)

HẠ LONG (01 NGÀY)
Khởi hành hàng ngày
Giá850,000 đ

Chi tiết

Khách hàng nói về chúng tôi
Ông Hà Văn Siêu
Ông Jean Noel
Ông Bùi Hồng Quang

Khuyến mại đặc biệt cho hành trình đi Nhật

Khuyến mại đặc biệt cho hành trình đi Nhật
Blue Sky triển khai mức giá giảm đặc biệt cho chặng bay Nhật Bản của Vietnam Airlines
Chi tiết

Vẻ đẹp lộng lẫy của Hallstatt - Ngôi làng đẹp nhất Thế Giới

Vẻ đẹp lộng lẫy của Hallstatt - Ngôi làng đẹp nhất Thế Giới
Hallstatt là một ngôi làng xinh đẹp ở phía bắc nước Áo, nằm bên bờ hồ Hallstaetter
Chi tiết

7 Địa Điểm Du Lịch Hấp Dẫn Trên Đảo JeJu

7 Địa Điểm Du Lịch Hấp Dẫn Trên Đảo JeJu
Đảo Jeju quyến rũ du khách không chỉ bằng cảnh sắc tuyệt trần mà còn vì là địa điểm quay nhiều bộ phim nổi tiếng. Đảo Jeju yên bình và trong lành, được mệnh danh là “thiên đường tình yêu” trở thành điểm du lịch hấp dẫn của nhiều du khách, đặc biệt là điểm đến cho tuần trăng mật
Chi tiết

FLASH SALE – TUẦN LỄ CHÀO MỪNG SINH NHẬT BLUE SKY VIỆT NAM TRÒN 16 TUỔI

FLASH SALE – TUẦN LỄ CHÀO MỪNG SINH NHẬT BLUE SKY VIỆT NAM TRÒN 16 TUỔI
Chi tiết

Tháng 7 tưng bừng - Mừng Blue Sky Vietnam tròn 16 tuổi

Tháng 7 tưng bừng - Mừng Blue Sky Vietnam tròn 16 tuổi
♥️ Ngày 19/7/2018, Blue Sky Vietnam sẽ chính thức tròn 16 năm hoạt động. Kỷ niệm ngày đặc biệt này
Chi tiết

Hè đến rộn ràng - Cả nhà cùng bay

Hè đến rộn ràng - Cả nhà cùng bay
Blue Sky triển khai khuyến mãi lớn từ Vietnam Airlines
Chi tiết