Thứ 2, Ngày 18 tháng 02 năm 2019
Mã tour Điểm đến Số ngày Ngày đi Giá  
 
104579 DU LỊCH MỸ 2018 (11N10Đ) 11 20/12/2018 74,990,000VND Đặt
97352 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - OSAKA (Air Macau) 6 14/12/2018 0VND Đặt
104579 DU LỊCH MỸ 2018 (11N10Đ) 11 24/11/2018 74,990,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 24/11/2018 19,990,000VND Đặt
104543 PHÁP – MONACO – TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA 12 21/11/2018 0VND Đặt
97352 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - OSAKA (Air Macau) 6 16/11/2018 0VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 08/11/2018 19,990,000VND Đặt
107565 PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC (TẾT ÂM 2019) 9 28/10/2018 63,990,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 26/10/2018 19,990,000VND Đặt
104579 DU LỊCH MỸ 2018 (11N10Đ) 11 20/10/2018 74,990,000VND Đặt
97352 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - OSAKA (Air Macau) 6 19/10/2018 0VND Đặt
104543 PHÁP – MONACO – TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA 12 17/10/2018 0VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 13/10/2018 19,990,000VND Đặt
104466 MATXCOVA - ST. PETERSBURG - MATXCOVA 7 11/10/2018 45,900,000VND Đặt
103749 OSAKA – KOBE – KYOTO – NAGOYA – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO 6 09/10/2018 34,990,000VND Đặt
104455 MELBOURNE – CANBERRA – SYDNEY 7 28/09/2018 0VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 28/09/2018 19,990,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 27/09/2018 5,790,000VND Đặt
101711 NAGOYA – OSAKA– KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO 6 23/09/2018 34,990,000VND Đặt
110019 THIÊN ĐƯỜNG BIỂN ĐẢO JEJU 4 22/09/2018 0VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 22/09/2018 5,790,000VND Đặt
104579 DU LỊCH MỸ 2018 (11N10Đ) 11 21/09/2018 74,990,000VND Đặt
97352 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - OSAKA (Air Macau) 6 21/09/2018 0VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 20/09/2018 5,790,000VND Đặt
104543 PHÁP – MONACO – TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA 12 19/09/2018 0VND Đặt
107401 ST. PETERSBURG - MATXCOVA (DU THUYỀN NGA 12N11Đ) 12 18/09/2018 66,900,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 15/09/2018 5,790,000VND Đặt
107300 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (VNA) 4 14/09/2018 23,900,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 14/09/2018 19,990,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 13/09/2018 5,790,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 08/09/2018 5,790,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 06/09/2018 5,790,000VND Đặt
107300 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (VNA) 4 31/08/2018 23,900,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 31/08/2018 19,990,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 23/08/2018 5,790,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 23/08/2018 6,490,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 22/08/2018 5,790,000VND Đặt
101711 NAGOYA – OSAKA– KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO 6 21/08/2018 34,990,000VND Đặt
104458 SYDNEY – CANBERRA 5 21/08/2018 32,990,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 18/08/2018 5,790,000VND Đặt
97352 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - OSAKA (Air Macau) 6 18/08/2018 0VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 16/08/2018 5,790,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 16/08/2018 6,490,000VND Đặt
104543 PHÁP – MONACO – TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA 12 15/08/2018 0VND Đặt
107399 ĐỨC – HÀ LAN – BỈ - PHÁP – THỤY SỸ - Ý (QR) 15 12/08/2018 0VND Đặt
101711 NAGOYA – OSAKA– KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO 6 12/08/2018 34,990,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 11/08/2018 5,790,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 10/08/2018 5,790,000VND Đặt
104474 PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC (TẾT DƯƠNG 2019) 9 10/08/2018 55,990,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 10/08/2018 19,990,000VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 09/08/2018 5,790,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 09/08/2018 6,490,000VND Đặt
104464 DU LỊCH ANH QUỐC 2018 7 09/08/2018 0VND Đặt
104461 ANH - SCOTLAND 9 09/08/2018 0VND Đặt
106601 ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 4 04/08/2018 5,790,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 02/08/2018 6,490,000VND Đặt
103749 OSAKA – KOBE – KYOTO – NAGOYA – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO 6 29/07/2018 34,990,000VND Đặt
104544 ATHENS - ĐẢO SANTORINI - ĐẢO MYKONOS 8 28/07/2018 0VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 26/07/2018 6,490,000VND Đặt
104468 ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP (9N8Đ) 9 26/07/2018 49,900,000VND Đặt
107300 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (VNA) 4 23/07/2018 23,900,000VND Đặt
97352 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - OSAKA (Air Macau) 6 20/07/2018 0VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 20/07/2018 19,990,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 19/07/2018 6,490,000VND Đặt
104474 PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC (TẾT DƯƠNG 2019) 9 19/07/2018 55,990,000VND Đặt
104543 PHÁP – MONACO – TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA 12 16/07/2018 0VND Đặt
104544 ATHENS - ĐẢO SANTORINI - ĐẢO MYKONOS 8 14/07/2018 0VND Đặt
104467 MATXCOVA - ST. PETERSBURG (9N8Đ) 9 14/07/2018 45,900,000VND Đặt
104579 DU LỊCH MỸ 2018 (11N10Đ) 11 12/07/2018 74,990,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 12/07/2018 6,490,000VND Đặt
104468 ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP (9N8Đ) 9 12/07/2018 49,900,000VND Đặt
104464 DU LỊCH ANH QUỐC 2018 7 12/07/2018 0VND Đặt
104466 MATXCOVA - ST. PETERSBURG - MATXCOVA 7 12/07/2018 45,900,000VND Đặt
104461 ANH - SCOTLAND 9 12/07/2018 0VND Đặt
101711 NAGOYA – OSAKA– KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO 6 10/07/2018 34,990,000VND Đặt
107300 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (VNA) 4 09/07/2018 23,900,000VND Đặt
104468 ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP (9N8Đ) 9 09/07/2018 49,900,000VND Đặt
107399 ĐỨC – HÀ LAN – BỈ - PHÁP – THỤY SỸ - Ý (QR) 15 08/07/2018 0VND Đặt
104467 MATXCOVA - ST. PETERSBURG (9N8Đ) 9 07/07/2018 45,900,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 06/07/2018 19,990,000VND Đặt
104544 ATHENS - ĐẢO SANTORINI - ĐẢO MYKONOS 8 05/07/2018 0VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 05/07/2018 6,490,000VND Đặt
103749 OSAKA – KOBE – KYOTO – NAGOYA – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO 6 02/07/2018 34,990,000VND Đặt
104467 MATXCOVA - ST. PETERSBURG (9N8Đ) 9 30/06/2018 45,900,000VND Đặt
107300 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (VNA) 4 28/06/2018 23,900,000VND Đặt
104579 DU LỊCH MỸ 2018 (11N10Đ) 11 28/06/2018 74,990,000VND Đặt
104544 ATHENS - ĐẢO SANTORINI - ĐẢO MYKONOS 8 28/06/2018 0VND Đặt
104532 ĐÀ NẴNG – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ – BÀ NÀ – HỘI AN 4 28/06/2018 5,390,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 28/06/2018 6,490,000VND Đặt
107308 MATXCOVA - ST. PETERSBURG (DU THUYỀN NGA) 13 25/06/2018 66,900,000VND Đặt
98025 BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU (AIR MACAU) 8 25/06/2018 0VND Đặt
101711 NAGOYA – OSAKA– KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO 6 24/06/2018 34,990,000VND Đặt
104532 ĐÀ NẴNG – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ – BÀ NÀ – HỘI AN 4 23/06/2018 5,390,000VND Đặt
104467 MATXCOVA - ST. PETERSBURG (9N8Đ) 9 23/06/2018 45,900,000VND Đặt
103837 TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (AIR MACAU) 5 22/06/2018 19,990,000VND Đặt
104532 ĐÀ NẴNG – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ – BÀ NÀ – HỘI AN 4 21/06/2018 5,390,000VND Đặt
104530 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 4 21/06/2018 6,490,000VND Đặt
104464 DU LỊCH ANH QUỐC 2018 7 21/06/2018 0VND Đặt
104461 ANH - SCOTLAND 9 21/06/2018 0VND Đặt
104543 PHÁP – MONACO – TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA 12 19/06/2018 0VND Đặt
12

Hot tours

Tour Tết 2019

Tour Mới

Quốc tế

KHÁM PHÁ BHUTAN

KHÁM PHÁ BHUTAN
Khởi hành: 6/2/2018
Giá45,500,000 đ

Chi tiết

SINGAPORE (VNA)

SINGAPORE (VNA)
Khởi hành : 26/10; 30/11/2018
Giá13,300,000 đ

Chi tiết

SINGAPORE - MALAYSIA (VNA)

SINGAPORE - MALAYSIA (VNA)
Khởi hành: 26/10, 15/11. 4/12/2018
Giá12,890,000 đ

Chi tiết

YANGON – BAGAN – NAYPYITAW - KYAIKHTIYO – BAGO (VJ)

YANGON – BAGAN – NAYPYITAW - KYAIKHTIYO – BAGO (VJ)
Khởi hành: 12/10, 23/11, 21/12
Giá13,900,000 đ

Chi tiết

YANGON -KYAIKHTIYO-BAGO-GOLDEN ROCK - THỈNH XÁ LỢI

YANGON -KYAIKHTIYO-BAGO-GOLDEN ROCK - THỈNH XÁ LỢI
Khởi hành: thứ 5 hàng tuần
Giá8,900,000 đ

Chi tiết

BANGKOK – PATTAYA (FD)

BANGKOK – PATTAYA (FD)
Khởi hành : 20/10; 15,22/11; 31/12/2018; 11,17/01/2019
Giá6,990,000 đ

Chi tiết

BANGKOK - PATTAYA (VNA)

BANGKOK - PATTAYA (VNA)
Khởi hành: 27/10; 9,24/11; 5,12,15,19/12
Giá7,290,000 đ

Chi tiết

BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU (VNA)

BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU (VNA)
Khởi hành: 1/3; 8/3; 15/3; 20/3; 23/3; 24/3; 29/3; 31/3; 5/4; 10/4; 15/5; 22/5/2019
Giá15,400,000 đ

Chi tiết

OSAKA – KOBE – KYOTO – NAGOYA –  NÚI PHÚ SĨ – TOKYO

OSAKA – KOBE – KYOTO – NAGOYA – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO
Khởi hành : 5/2 ; 20/3 ; 24/3 ; 26/3 ; 28/3 ; 3/4/2019
Giá38,990,000 đ

Chi tiết

SEOUL -  NAMI – CÔNG VIÊN EVERLAND (VNA)

SEOUL - NAMI – CÔNG VIÊN EVERLAND (VNA)
Khởi hành: 7/3 ; 13/3 ; 29/3/2019
Giá13,990,000 đ

Chi tiết

BẮC KINH

BẮC KINH
Khởi hành: 2/3; 20/3; 23/3; 15/4; 18/5; 5/6; 22/6/2019
Giá10,100,000 đ

Chi tiết

NAGOYA – OSAKA– KYOTO –  NÚI PHÚ SĨ – TOKYO

NAGOYA – OSAKA– KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO
Khởi hành : 16/1; 21/2; 13/3/2019
Giá34,990,000 đ

Chi tiết

Tour nội địa

SAPA - FANSIPAN - HÀM RỒNG - CÁT CÁT

SAPA - FANSIPAN - HÀM RỒNG - CÁT CÁT
Khởi hành: hàng ngày
Giá3,690,000 đ

Chi tiết

CAO NGUYÊN MỘC CHÂU

CAO NGUYÊN MỘC CHÂU
Giá1,500,000 đ

Chi tiết

HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC - PÁC BÓ

HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC - PÁC BÓ
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Giá2,200,000 đ

Chi tiết

HẠ LONG (02 NGÀY)

HẠ LONG (02 NGÀY)
Khởi hành: hàng ngày
Giá1,700,000 đ

Chi tiết

HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Giá2,250,000 đ

Chi tiết

HẠ LONG (01 NGÀY)

HẠ LONG (01 NGÀY)
Khởi hành hàng ngày
Giá850,000 đ

Chi tiết

Khách hàng nói về chúng tôi
Ông Hà Văn Siêu
Ông Jean Noel
Ông Bùi Hồng Quang

Những thiên đường mùa thu phải đến của năm 2018

Những thiên đường mùa thu phải đến của năm 2018
Mùa thu với cảnh sắc thiên nhiên vàng, đỏ của lá phong cùng tiết trời dịu mát là thời điểm lý tưởng để bạn bắt đầu hành trình khám phá.
Chi tiết

Blue Sky sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam tại Chung kết AFF Cup 2018

Blue Sky sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam tại Chung kết AFF Cup 2018
Để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà, sáng 11/12, hàng trăm cổ động viên Việt Nam nói chung và khách hàng của Blue Sky nói riêng đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài, chuẩn bị cho chuyến bay thẳng đến Malaysia, tiếp lửa cho đội tuyển Việt nam thi đấu tại trận chung kết lượt đi AFF Cup vào chiều tối cùng ngày.
Chi tiết

Vẻ đẹp lộng lẫy của Hallstatt - Ngôi làng đẹp nhất Thế Giới

Vẻ đẹp lộng lẫy của Hallstatt - Ngôi làng đẹp nhất Thế Giới
Hallstatt là một ngôi làng xinh đẹp ở phía bắc nước Áo, nằm bên bờ hồ Hallstaetter
Chi tiết

7 Địa Điểm Du Lịch Hấp Dẫn Trên Đảo JeJu

7 Địa Điểm Du Lịch Hấp Dẫn Trên Đảo JeJu
Đảo Jeju quyến rũ du khách không chỉ bằng cảnh sắc tuyệt trần mà còn vì là địa điểm quay nhiều bộ phim nổi tiếng. Đảo Jeju yên bình và trong lành, được mệnh danh là “thiên đường tình yêu” trở thành điểm du lịch hấp dẫn của nhiều du khách, đặc biệt là điểm đến cho tuần trăng mật
Chi tiết

XUẤT HÀNH ĐẦU NĂM - NHẬN NGÀN TÀI LỘC CÙNG BLUE SKY

XUẤT HÀNH ĐẦU NĂM - NHẬN NGÀN TÀI LỘC CÙNG BLUE SKY
Chi tiết

TẾT VẠN ĐIỀU MAY - NHẬN NGAY LÌ XÌ KHỦNG

TẾT VẠN ĐIỀU MAY - NHẬN NGAY LÌ XÌ KHỦNG
TẾT TẤN TÀI LỘC, NHẬN NGAY LÌ XÌ KHỦNG TỪ BLUE SKY VIỆT NAM
Chi tiết